Gewoon doorgaan op dezelfde weg is geen optie

De financiële sector  maakt stormachtige tijden mee. Als we een grote stap willen zetten naar een duurzame economie die dienstbaar is aan medewerkers, klanten en de samenleving, zullen we open moeten staan voor andere inzichten. De problemen waarmee het bedrijfsleven en de mens te maken hebben zijn zo omvattend dat ‘gewoon doorgaan op dezelfde weg’ geen optie meer is. Of we veranderen onze kijk op het leven en op onszelf fundamenteel óf we gaan ten onder. Een tussenweg is er niet. Aldus Willem Vreeswijk, die het prachtig vindt om deze tijd in het hart van de financiële wereld mee te maken. Hij studeerde Nederlands en kwam in de wereld van het geld terecht. Zijn doel is mensen in deze sector te verbinden en wakker te maken. Alleen als wij honderd procent verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er in ons leven gebeurt, kunnen we een bijdrage leveren aan een nieuwe financiële wereld. Willem Vreeswijk is hoofdredacteur van het VVP (vakblad voor financieel adviseurs) en initiatiefnemer van het New Financial Forum, dat krachten en ideeën bundelt van positief ingestelde mensen (ambassadeurs van de nieuwe financiële wereld) die een concrete en wezenlijke bijdrage willen leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector. Willem Vreeswijk geeft zijn visie op de financiële wereld.

Door Boukje GrashuisInterview Willem Vreeswijk, tijdschrift ...van hart tot  hart...

Voor het grote geheel is de financiële crisis een zegen, zegt Willem Vreeswijk. Het besef groeit dat het zo niet langer kan. Iedereen voelt dat de wereld onder druk staat. De vraag hoe we een mooiere financiële wereld kunnen bouwen dringt zich op. Maar op individueel niveau is de crisis wel degelijk pijnlijk voelbaar. De werkloze jongeman, die chronisch ziek is en de fysiotherapie uit zijn verzekeringspakket ziet verdwijnen, voelt de crisis aan den lijve. Mensen worden in deze tijd hard getroffen, daar valt weinig over te juichen.

Hoofd en hart

Hoe zal het verder gaan met de financiële wereld? Vreeswijk: In het Westen veronderstellen we dat we met behulp van onze ratio alle problemen kunnen begrijpen, ontrafelen en ook weer oplossen. Maar zo werkt het niet. Beslissingen worden genomen voor wij verstandelijk besluiten nemen en wij zijn ons slechts bewust van 15 tot 20 informatieprikkels per seconde, terwijl ons onderbewuste 11 miljoen prikkels per seconde te verwerken krijgt. In het onderbewuste huizen niet alleen onze gedachten en conditioneringen, maar ook die van onze ouders, voorouders en van alles wat vanaf het begin der tijden ooit heeft geleefd. Onze ratio is slechts het topje van een ijsberg. Heeft onze ratio wel de leiding? We zullen moeten beseffen dat wij deel uitmaken van de natuur; dat een duurzame economie noodzakelijk is voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen; dat geluk niet hetzelfde is als financiële rijkdom. We moeten ons weer realiseren dat bedrijven bestaan bij de gratie van mensen. We moeten leren delen, voelen dat we niet meer dan een onderdeel zijn van een mooi groot geheel. En we zullen moeten vertrouwen op de intelligentie van ons hart.

In het verleden zijn beschavingen ten onder gegaan aan zelfgenoegzaamheid en het onvermogen om te veranderen. Willem Vreeswijk is hoopvol dat onze beschaving wel op tijd wakker wordt. Het bewustzijn dat we een doodlopende weg zijn ingeslagen neemt toe. Voor steeds meer jonge mensen is duurzaam ondernemen geen optie waarmee misschien ook geld is te verdienen, maar een natuurlijke weg. De belangstelling voor spiritualiteit neemt in het Westen enorm toe. De behoefte aan een andere weg is blijkbaar groot. Elk boek of inzicht kan daarbij helpen. Maar uiteindelijk komt het op onszelf aan. Alleen als wijzelf honderd procent verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er in ons leven gebeurt, kunnen concrete stappen worden gezet. Bewust worden en veranderen is een innerlijk proces. Hiermee begint alles of eindigt alles. Alle andere verrijking doet er niet wezenlijk toe.

Heilige gave

Een man woont in een klein dorpje in een klein huisje aan de rand van de oceaan. Hij werkt hard, maar luxe kent hij niet. Op een dag wint hij de loterij en koopt hij een mooie rode sportauto. De dorpsgenoten feliciteren hem en zeggen: ‘wat een geluk’. De man zegt: ‘wie weet’. Twee weken later rijdt hij zijn aanwinst tegen een boom en belandt hij in het ziekenhuis van de grote stad. De dorpsbewoners komen op bezoek en zeggen: ‘je had toch gelijk, wat een pech.’ En de man antwoordt: ‘wie weet’. Weer twee weken later vindt er een aardbeving plaats in het kleine dorpje. Een groot deel van het dorp wordt verwoest en de woning van de man verdwijnt in de oceaan. Weer komen de dorpsbewoners naar zijn ziekbed en zeggen: ‘je had toch geluk’. En de man zegt: ‘wie weet.’

Vreeswijk: dit verhaal is een mooie spiegel die mij er op attendeert dat wij mensen snel klaar staan met een oordeel en dat we vaak alleen uitgaan van onze eigen denkbeelden die we als de enige waarheid beschouwen. Ook in de financiële sector wordt vaak geoordeeld. We maken stormachtige tijden mee en veel bedrijven worstelen om het hoofd boven water te houden. Voor je het weet hebben de vermaledijde politici het gedaan, de rigide wetgeving, de op sensatie beluste media, de zichzelf verrijkende adviseurs, de onbetrouwbare verzekeraars, de trouweloze klant of krijgt Griekenland de schuld.

De mens schept zijn eigen werkelijkheid. Alles wat er op deze wereld gebeurt, wordt door onszelf gecreëerd. Dat die werkelijkheid niet fraai is, hebben we dan ook volledig aan onszelf te danken. Een harde boodschap. Maar het goede nieuws is dat we die werkelijkheid ook ten goede kunnen veranderen. Hoe? Door zelf op te staan. Door het goede voorbeeld te geven. Door honderd procent verantwoordelijkheid te nemen voor alles en iedereen in ons leven. En door meer te vertrouwen op de wijsheid van ons hart. Ons hart beschikt over veel meer intelligentie dan onze hersenen. We nemen beslissingen lang voor ons verstand er weet van heeft, ook al denkt het verstand de leiding te hebben. Wie meer durft te vertrouwen op zijn inspiratie en intuïtie voelt van binnen welke stappen juist zijn, zowel privé als zakelijk. Albert Einstein zei: “Onze intuïtie is een heilige gave en het rationeel verstand is een trouwe dienaar. We hebben een maatschappij gecreëerd die de dienaar vereert en de gave heeft vergeten.”

Ho’oponopono

Willem Vreeswijk deed een belangrijk deel van zijn kennis op via Self I-Dentity through Ho’oponopono, een eeuwenoud probleemherstellend proces door middel van spijt, vergeving en transmutatie uit Hawaï. Dit proces leert je hoe je op eenvoudige manier herinneringen kunt zuiveren die wij als problemen ervaren. Mensen zijn allemaal geboren naar een perfect evenbeeld van God. Het zijn onze herinneringen die ons tot troublemakers op aarde maken. Onze persoonlijke herinneringen, herinneringen van familie, van voorouders en collectieve herinneringen, zorgen ervoor dat wij niet meer in die perfecte staat zijn. Het doel van het leven is terug te keren naar die perfecte staat. Dat doe je door het zoveel mogelijk zuiveren van herinneringen. Het Koninkrijk zit in ons, in ieder leven krijgen we de kans om de goddelijke oorsprong terug te vinden. Wij kunnen van elkaar leren. Alles en iedereen is uiteindelijk hetzelfde en met elkaar verbonden.

Self I-Dentity through Ho`oponopono is in de vorige eeuw gemoderniseerd door Morrnah Nalamaku Simeona en later door dr. Ihaleakala Hew Len. Dr. Len leert dat volledige verantwoordelijkheid voor je leven betekent dat alles in je leven – eenvoudig omdat het in jouw leven is – jouw verantwoordelijkheid is. In een letterlijke betekenis is de hele wereld jouw creatie. Verantwoordelijk zijn voor wat je zegt of doet is één ding, maar verantwoordelijk zijn voor wat iedereen in mijn leven zegt of doet is toch wel wat anders. Toch is dit de waarheid: als je volledige verantwoordelijkheid neemt voor je leven, dan is alles wat je ziet, hoort, proeft, aanraakt of ervaart jouw verantwoordelijkheid is omdat het in jouw leven is. Je zult dus ook honderd procent verantwoordelijkheid moeten nemen voor zaken die niet leuk zijn, zoals financiële en lichamelijke problemen, en ook zaken die buiten je lijken te staan zoals de economische situatie, politieke maatregelen en zelfs terroristische aanslagen. Let wel, sprake van schuld is er nooit, alleen van verantwoordelijkheid. Met Ho’oponopono leer je om de gedachten waar als dit ongemak uit voortkomt te zuiveren. En pas als je zelf zuiver bent, zijn anderen ook in staat om zuiver te worden. Je zuivert dus niet een geldprobleem, een vervelende schoonmoeder, een haatdragend politicus of een zelfmoordterrorist, maar de gedachten in jezelf over deze onderwerpen. Deze dingen bestaan niet, dan alleen als projecties van jou, van binnenuit. Het probleem zit niet in die dingen, het zijn gedachten, soms eeuwenoude gedachten in jou. En om ze te veranderen moet je die gedachten zuiveren en loslaten. Als je iemand wilt genezen, zelfs een krankzinnige crimineel, doe je dat door de gedachten in jezelf te helen. Met andere woorden: ik kan geen graaiende bankiers zuiveren, maar wel de gedachte in mezelf over die zich zelf verrijkende bankier. Hoe? Er zijn honderden tools, maar in principe kun je al volstaan met te zeggen: ik hou van je, het spijt me, vergeef, dank je. Willem Vreeswijk heeft inmiddels workshops mogen leiden in Nederland, Duitsland en Japan.

Verbinding en verandering

Vreeswijk maakt een vakblad voor de financiële sector. Het blad brengt nieuwsfeiten en tegelijk is het zijn ambitie een steentje bij te dragen aan een nieuwe financiële wereld. Als individu kan hij niet de financiële wereld naar het licht brengen, maar wel faciliteren en verbindingen tot stand brengen. Mensen bij elkaar brengen is zijn voortdurende ambitie. En bij elke ondernemer aan tafel stelt hij de vraag: ‘waartoe ben jij op aarde?’ Die vraag moet overal worden gesteld, niet in de laatste plaats in bedrijven. Waarom bestaan wij als bedrijf? Willen we geld maken? Willen we iets bijdragen? Geld moet een middel zijn, we zien nu wat er gebeurt als het dat niet is. De vraag was niet meer ‘waartoe zijn wij op aarde’, maar ‘hoe verdien ik het meeste geld’. Daar ging het mis.

Voor Vreeswijk leidt het geen twijfel: het financiële systeem gaat veranderen. Er zijn wel degelijk alternatieve geldsystemen gebaseerd op ruilhandel denkbaar. De sociale media zullen een grote rol in de veranderingen gaan spelen. Over een aantal jaren weten wij niet meer wat een bank is. En waarom zouden we daar angst voor voelen? Wij weten niet wat goed is voor ons. Elke gedachte die we hebben en elk woord dat wij spreken is krachtiger dan wetten en wapens. Iedereen heeft de gave het hart te laten spreken. Willem Vreeswijk wil met het New Financial Forum een bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van die gave.

Dit interview is verschenen in ‘… van hart tot hart… Tijdschrift voor attitudional healing en Een cursus in Wonderen’, mei 2012. Het tijdschrift wordt uitgegeven door Els Thissen en verschijnt vier keer per jaar. Via de website kunt je je als abonnee aanmelden. Boukje Grashuis is werkzaam als redacteur voor ‘…van hart tot hart…’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Je mag gebruik maken van deze HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>