New Financial Forum

New Financial Day, Paul Efmorfides, Coco-MAT, Heusden, New Financial Forum

 

Met het New Financial Forum wil ik mensen bij elkaar brengen die willen meebouwen aan een nieuwe (financiële) wereld., een gezonde en gerespecteerde financiële wereld. Waarom? Er is niet alleen een financiële crisis gaande, tegelijkertijd hebben we ook te maken met een klimaatverandering, hongersnoden, overbevolking, energietekorten, etc. Wij hebben deze aarde te leen van onze kinderen en kleinkinderen en wij zijn het hen verplicht om ons uiterste best te doen om die aarde leefbaar te houden. Het zou volstrekt egoïstisch zijn om te denken dat wij meer recht hebben op welvaart en welzijn dan onze kinderen en kleinkinderen. Dit is het uitgangspunt.

Ik geloof in mensen. Ik geloof in de intelligentie van mensen. Ik geloof dat als wij die intelligentie aanwenden om een betere nieuwe wereld te bouwen, dat we daartoe ook echt in staat zijn. En ik geloof dat juist de financiële sector de aangewezen sector is om het voortouw te nemen. Deze sector is de bloedsomloop van de samenleving en heeft de menskracht, de intelligentie, de middelen en de macht om die nieuwe wereld te gaan – helpen – opbouwen.

Ben ik degene die weet hoe die nieuwe wereld er precies uit moet zien? Nee. Dat beoog ik ook niet. Mijn missie is om mensen samen te brengen die elkaar willen versterken en naar elkaar willen luisteren, zonder dat ze voortdurend alleen maar hun eigen ‘oplossing’

New Financial Day, Paul Efmorfides, Coco-MAT, Heusden, New Financial Forum

aan de man willen brengen. Ik ben op zoek naar mensen die er ook van overtuigd zijn dat we zelf honderd procent verantwoordelijkheid moeten nemen voor de wereld waarin we leven en dat we dus ook zelf stappen moeten zetten op weg naar een andere, duurzame wereld. Dat doen we door ons hart te volgen, door onszelf te zijn, zonder eigen belangen, door oprecht te luisteren naar elkaar, door open en toegankelijk te zijn, door voortdurend te onderzoeken en te zoeken, door persoonlijk te zijn en door simpelweg de spaden ook echt in de grond steken.

Het New Financial Forum is de kraamkamer van de nieuwe wereld. Met dit Forum, dat onder meer bestaat uit een aantal inspiratiesessies  per jaar en het New Financial Magazine, wil ik de vernieuwingen in de financiële sector zichtbaar maken. Dit Forum is niet van mij, maar is van alle Ambassadeurs die zich door deze missie voelen aangesproken en de handen uit de mouwen willen steken. Wees welkom, laat de ideeën stromen én rijpen. En is die nieuwe wereld iets hoogdravends? Geenszins! Iedereen, van ceo tot receptioniste kan een bijdrage leveren en elke bijdrage is even belangrijk. Is die nieuwe wereld iets abstracts? Welnee!  De nieuwe wereld begint iedere morgen gewoon weer opnieuw. Je hoeft er alleen maar voor op te staan.